meditatietuin-1024x491

Privacy Policy

Stichting De Meditatietuin, gevestigd aan Amstelpark 6, 1083 HZ Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.demeditatietuin.nl
Amstelpark 6
1083 HZ Amsterdam
020 362 75 69

KvK: 80043119

Btw: NL861537397B01

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting De Meditatietuin verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk kunnen) verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

– Bedrijfsnaam

– KvK-nummer

– Btw-id

– Gegevens over de inhoud van een evenement, zoals: data, tijden, naam, link naar het evenement, ruimte, overeengekomen prijs, catering, zaalindeling, geluid en of het event geschikt is voor deelname door hosts.

– Gegevens over de inhoud van het contract voor praktijkhouders zoals: data, tijden, overeengekomen prijs

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting De Meditatietuin verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief, marketing emails en enquêtes

– Om je toegang te geven tot een evenement

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om je evenement overeen te komen, zo goed mogelijk voor te bereiden en uit te voeren

– Om de overeenkomst met praktijkhouders overeen te komen en uit te kunnen voeren, zoals het beschikbaar hebben van ruimtes op het gewenste moment

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting De Meditatietuin bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Stichting De Meditatietuin bewaart persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor de bovengenoemde doeleinden of gedurende de wettelijke termijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting De Meditatietuin verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting De Meditatietuin blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De Meditatietuin maakt gebruik van Google Forms voor het verwerken en bevestigen van evenementen, voor contracten met praktijkhouders en het vragen van feedback na afloop van een evenement. In dit kader worden je persoonsgegevens gedeeld met Google. Google hanteert de volgende uitgangspunten voor je persoonsgegevens:

– Je hebt controle over je gegevens

– Google gebruikt je gedeelde formulieren-content nooit voor advertentiedoeleinden

– Google verkoopt je persoonlijke informatie nooit aan derden

Daarbij hanteert Google toonaangevende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen en zijn alle bestanden versleuteld tijdens het delen van de gegevens en bij inactiviteit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting De Meditatietuin gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Stichting De Meditatietuin zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Stichting De Meditatietuin wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-on

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting De Meditatietuin neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via

meditatietuin-1024x491

Volg ons op social media